Nijkerkse Ondernemers Vereniging

Wie is de N.O.V.

De Nijkerkse Ondernemers zijn al sinds 1923 collectief actief, deze eerste vereniging droeg de naam ‘Maatschappij van Handel en Nijverheid’. Op 12 november 1956 werd de eerste echte vereniging opgericht, die zich puur richt op de winkeliers van Nijkerk, dit was de N.W.V. ‘Nijkerkse Winkeliers Vereniging’. Midden jaren tachtig was het zo dat ook enkele ondernemers, die geen toonbankverkoop hadden, lid wilden worden van deze club. Zodoende veranderde de naam in het huidige N.O.V. ‘Nijkerkse Ondernemers Vereniging´. Al jaren lang is dit een enthousiaste vereniging, die de belangen van u als ondernemer op een zo goed mogelijke manier probeert te behartigen. 

Hier onder de links vind u meer informatie over de Nijkerkse Ondernemers Vereniging:

 

DOEL VAN DE VERENIGING

Het behartigen van de belangen van de aangesloten leden.
Het organiseren van consumenten gerichte activiteiten.
Het bevorderen van de onderlinge samenwerking en communicatie en gesprekspartner zijn namens alle ondernemers naar de gemeente toe, het MKB en de KVK.

GEMEENTE

De Nijkerkse Ondernemersvereniging is een gewaardeerde gesprekspartner voor de gemeente Nijkerk. Bedrijvigheid is in de ruimste zin van het woord natuurlijk een zeer belangrijk onderdeel van onze ‘samenleving’. De Nijkerkse Ondernemersvereniging geeft gestalte aan deze belangrijke component in Nijkerk.

BELANGENBEHARTIGING

In Nijkerk zijn vele ondernemers gevestigd, die allemaal zo hun eigen belangen hebben. Een groot aantal van die belangen loopt parallel en dat kan men dan ook het beste gezamenlijk behartigen. Het is minder effectief als ondernemers individueel voor hun belangen moeten opkomen. Daarom is de Nijkerkse Ondernemers Vereniging een organisatie voor en door ondernemers.

Samen staan ondernemers sterker. Wat u als ondernemer alleen niet kunt, kunnen we samen vaak wel.

LEDENBIJEENKOMSTEN

De NOV ledenbijeenkomsten zijn uitstekende momenten om even bij te praten, ideeën uit te wisselen of kennis op te doen. Maar ook om zaken te doen. Jaarlijks zijn er spraakmakende themabijeenkomsten met actuele onderwerpen, die voor ondernemers van belang zijn.

Dit alles hoeft u niet veel tijd te kosten, er zijn twee vergaderingen per jaar waar u op de hoogte gehouden wordt van de activiteiten die het NOV ontplooit en waar u natuurlijk uw eigen zegje kunt komen doen.

SAMENWERKEN EN NETWERKEN OOK GOED VOOR UW BEDRIJF

De Nijkerkse Ondernemers Vereniging is de grootste lokale ondernemersvereniging van Nijkerk en is stevig geworteld in het Nijkerkse maatschappelijke veld. Zowel in Nijkerk als in de regio is de NOV bovendien een invloedrijk netwerk van ondernemers.

Vele Nijkerkse ondernemers, van klein tot groot, zijn lid van de NOV. Met nog meer leden kan de NOV méér gewicht in de schaal leggen en wordt het netwerk voor ondernemers nog interessanter. Dat is in ons aller belang; niet in de laatste plaats in uw eigen belang!

LID WORDEN

De vereniging telt thans over de honderd leden, waarvan 80% detailhandelsbedrijven (winkels). De contributie is afhankelijk van het aantal m2 verkoopoppervlak van uw zaak en het aantal in dienst zijnde personeelsleden. Bedrijven kunnen lid worden als ze in Nijkerk zijn gevestigd en ingeschreven staan bij de KvK.

Aanmelden

ZICHTBARE ACTIVITEITEN

  • De NOV verzorgt en onderhoudt de sfeerverlichting in de binnenstad.
  • De NOV organiseert de sinterklaasintocht. Ieder jaar goed voor meer dan 10.000 mensen op de been uit de regio.
  • De NOV organiseert de decemberactie, met duizenden euro’s aan prijzen.
  • De NOV organiseert de braderie op Boerenmaandag.
  • De NOV werkt samen met de Nijkerkse Horeca om allerlei activiteiten te organiseren.
  • De NOV onderhoudt de contacten met de gemeente.
  • De NOV maakt zich sterk om Nijkerk als een aantrekkelijk koopcentrum op de regionale kaart te zetten.
  • De NOV wil voor de bewoners van Vathorst een alternatief voor Amersfoort vormen.